[AFAL] Skyler Blue Morisson

posted on 07 May 2014 21:41 by hojo in AFAL
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ : Skyler (สกายเลอร์)
ชื่อกลาง :  Blue (บลู)
นามสกุล : Morisson (มอร์ริสัน)
 
 
อายุ : 42 (เทียบกับมนุษย์)
วันเกิด : 31 ธันวาคม
เพศ : ชาย
ส่วนสูง : 184
น้ำหนัก : 82
 
ภูมิลำเนา : ดาวควอตซ์
เชื้อชาติ : เผ่าควินซ์แท้
 
อุปนิสัย : เงียบ นิ่ง ขรึม หัวเราะยาก ยิ้มยาก ไม่ชอบพูดเน้นการกระทำ
บางครั้งดูมีลับลมคมใน ไม่ชอบอธิบายแต่ชอบทำให้ดู(?)
เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม
 
ประวัติความเป็นมา : บลูเป็นควินซ์แท้ที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ตั้งแต่จำความได้ ใช้ชีวิต เรียนรู้พลัง และมีส่วนร่วมกับสังคมในวิถีทางเดียวกับชนเผ่ามนุษย์ ซึ่งจากการที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเหล่ามนุษย์และมิวเทจ ทำให้บลูเรียนรู้และเข้าใจในอุปนิสัยและการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และมิวเทจได้เป็นอย่างดี แต่กระนั้นเขาก็ยังคงแสดงออกถึงความเป็นควินซ์อย่างภาคภูมิ และไม่เคยปฏิบัติตัวกลมกลืนกับพวกมนุษย์เลย จนในหลายๆครั้งเขามักดูถือตัวและเย่อหยิ่งเกินไปสำหรับคนรอบข้าง
 
ภายหลังจากที่บลูเรียนจบตามหลักสูตรบนโลกมนุษย์ เขาก็รับช่วงตำแหน่ง ผูู้อำนวยการกองวิชาการ
ใน AFAL ต่อจากพ่อของเขาที่จากไปด้วยโรคชรา และดำรงตำแหน่งมาหลายปีแล้ว
 


อื่นๆ1 : พ่อ-แม่ ของบลู ป็น 1 ในไม่กี่กลุ่มของเผ่าควิน์แท้ที่ยอมให้ความรู้เรื่องการใช้พลังพิเศษ และการดึงพลังจากผลึกแก่มนุษย์ในอดีตที่ผ่านมา และได้เคยเป็นหัวหอกสำคัญรณรงค์และหว่านล้อมให้คนในเผ่าร่วมมือกันพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อริเริ่มการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเผ่า และส่งเสริมการอยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์และมิวเทจ รวมทั้งควินซ์ด้วย 
 
อื่นๆ2 : บลูเป็นคนชอบธรรมชาติ ชอบดอกไม้ต้นไม้ และชื่นชอบการพักผ่อนในสวนหรือสถานที่ที่มีต้นไม้เยอะๆ
ที่แย่ก็คือ ถ้าเขาอ่านหนังสือ บางครั้งเขาก็เผลอกินหน้ากระดาษหนังสือเข้าไป (....)
 
 
 
 
 
 
Twitter : Blue_AFAL


Rate : NL BL = OK
(โรลได้ทุกแนว ไม่เกี่ยง)  

ไม่รับ EMS หรือ Skype นะคะ ^^" 
*แกะตัวนี้จีบยากขั้น MAX* /โดนตบ

Comment

Comment:

Tweet